Anthony Le's Blog

Satyagraha

SỰ DIỆT VONG CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, QUY LUẬT CHỌN LỌC TỰ NHIÊN

XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Theo quan điểm của Karl Marx: Xã hội Xã hội chủ nghĩa, là một xã hội của dân, do dân, và vì dân. Đó là một xã hội lý tưởng, trong đó mọi người được bình đẳng với nhau, phát triển tối đa về quyền con người, văn minh, tiến bộ. Con người là trọng tâm phát triển của xã hội, làm theo năng lực, hưởng theo lao động.

Tìm hiểu về xã hội xã hội chủ nghĩa

Theo những gì mà tôi được truyền đạt và lý giải về xã hội xã hội chủ nghĩa trong giảng đường đại học thì: “xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội mà trong đó mọi người được coi là như nhau (cào bằng xã hội?), tài sản toàn dân được xã hội hóa (tập trung tài sản toàn dân thành tài sản chung, nên xã hội chủ nghĩa còn được gọi là cộng sản chủ nghĩa). Mọi người làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. (1) (2)

Xét về tính công bằng trong lý thuyết XHCN, ta thấy:

– Có công bằng hay không khi một người miệt mài học tập 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ và vài năm nghiên cứu sinh lại được cào bằng với một người miệt mài ăn chơi từ nhỏ?! Xét về khía cạnh nhân văn, thì đây là một vấn đề phi nhân bản. Vì ai đóng góp nhiều hơn cho xã hội thì phải được thừa hưởng nhiều hơn từ thành quả của mình. Ai đáng được tôn trọng hơn thì phải được tôn hơn. Có như vậy thì mới kích thích mỗi cá nhân tham gia và đóng góp công sức của mình cho xã hội.

– Có công bằng hay không khi một người lãnh đạo làm việc miệt mài 12-16 tiếng mỗi ngày lại được cấp phát nhu cầu giống như một người không làm việc hay làm việc vài tiếng mỗi ngày?! (3) Vậy thì ai sẽ là người chịu làm việc? Vì không làm cũng giống làm. Điều này đã được chứng minh trong thời gian áp dụng mô hình hợp tác xã và kết quả là hiện nay không còn một hợp tác xã nào tồn tại. Hơn nữa, Theo kinh tế học thì nhu cầu là vô hạn. Vậy xã hội sẽ cung cấp thế nào khi năng lực đáp ứng là hữu hạn?? Điều này phi kinh tế.

– Con người trong xã hội có chấp nhận sự công bằng (theo khái niệm công bằng như học thuyết xã hội chủ nghĩa nêu trên) hay không?!

Thực tế xã hội là một tập thể nhiều cá nhân (trong một phạm vi giới hạn về địa lý hoặc trên toàn thế giới). Mà cá nhân hay cá thể thì không bao giờ giống nhau, họ khác nhau về tính cách, họ khác nhau về nhân phẩm, họ khác nhau về sở thích, họ khác nhau về trình độ, bởi họ khác nhau về thể chất, về sinh lý… (khoa học đã chứng minh yếu tố sinh lý (thể chất) ảnh hưởng đến cá tính, năng lực của mỗi người). Vậy thì, một sự cào bằng về con người (về nhu cầu, về nhân phẩm, địa vị xã hội … ) mà xã hội chủ nghĩa hướng tới sẽ được xây dựng ở đâu? (trên trái đất hay một hành tinh xa xôi nào đó?). Và mỗi thành viên trong xã hội đó là ai? hay nói chính xác là những cái gì (vì chỉ có các sản phẩm công nghiệp mới có sự đồng nhất, tương đối ít dị biệt)? hay là những con người đã thấm nhuần tinh thần cộng sản đến mức họ đồng nhất với nhau như những robot.

Một học thuyết được xây dựng trên nền tảng không thể có trong thực tế, bằng một hệ thống quan điểm không phù hợp với khoa học, và trên một sự công bằng giả tạo ấy có tốt đẹp hay không? có thể tồi tại được hay không? Và xã hội đó có nên gọi là xã hội không tưởng hay không??

Tại sao lại có những con người tin tưởng và đi theo triết lý không tưởng đó???

Hay còn có một triết lý khác, lý giải khác về cái gọi là Chủ nghĩa xã hội???

Ta hãy nhìn lại thực tế các quốc gia xây dựng theo đường lối xã hội chủ nghĩa hiện nay.

– Một hệ thống xã hội chủ nghĩ rộng lớn từ Á sang Âu đã sụp đổ thảm hại và chỉ còn vài nước le ngoe, ngắc ngoải.

– Từ một quốc gia cường thịnh, Liên xô (Liên bang Xô viết, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên) đã trở thành một quốc gia van xin tài trợ của quốc tế. Và cuối cùng phải chấp nhận từ bỏ cái gọi là học thuyết xã hội chủ nghĩa.

– So với Nam Hàn văn minh tiến bộ, Bắc Hàn nghèo đói, lạc hậu và phải dựa dẫm vào cái lò hạt nhân để uy hiếp những người đấu tranh cho sự sống, buộc họ phải viện trợ. Nếu không họ sẽ tái hoạt động lò phản ứng hạt nhân. (vì trước sau gì chả chết, chết đói còn nhục nhã hơn 😛 )

– Một Trung Hoa cường quyền với một môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Với sự khủng bố man rợ ở Thiên An Môn của chính chính phủ. Với một loạt các việc bốc lột lao động ở các vùng hẻo lánh của các người có thế lực (điển hình là vụ án trong lò gạch được truyền hình Việt nam đưa tin gần đây). Với một loạt cái vụ scandal về chất độc trong cả thực phẩm và đồ chơi trẻ em và đang được cả thế giới quan tâm đến mức tẩy chay.

– Một hòn ngọc viễn đông trở thành một nước giàu có thứ ba trên thế giới từ dưới đếm lên.

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại thực tế xây dụng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.

Quan điểm (lý thuyết) của ĐCSVN:

“Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

(Theo giáo khoa về CNXH khoa học của Bộ GDĐT)

Quan điểm là như vậy, song thực tế thì sao?

Xã hội Việt nam đang xây dựng một xã hội dựa trên nền kinh tế dị dạng mang tên “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Một nền kinh tế với sự độc quyền của các chủ thể kinh tế quốc doanh mặc dù thua lỗ mỗi năm hằng tỉ đồng. Một nền kinh tế với sự bao che và dung dưỡng cho các tổ chức có mối quan hệ mật thiết  và chịu chugn chi với các nhà lãnh đạo. Một nền kinh tế mà các chỉ số thống kê chỉ được tìm thấy bằng nhữa con số ảo, theo hướng báo cáo lập công…

Xã hội Việt nam đang được xây dựng trên một hệ thống thông tin được biên soạn và đạo diễn từ ban tuyên giáo trung ương. Hơn 600 tờ báo trên cả nước đều đưa cùng một tin và có cùng một quan điểm (theo cách nói của Đảng CSVN là 100% đồng thuận).

Xã hội Việt nam đang được xây dựng trên một nền giáo dục yếu kém. Bằng cấp được cấp bởi tiền chứ không cần qua đào tạo. Giáo khoa được thay đổi liên tục. Cử nhân sự phạm muốn có lớp dạy phải có Bác đưa lối dẫn đường, học sinh bị buộc phải học thêm ngay từ mẫu giáo…

Tham nhũng, chung chi len lõi vào mọi ngóc ngách của xã hội, từ kinh tế, chính trị đến giáo dục, y tế… Hệ thống pháp luật bất cập, hệ thống tư pháp thì tham gia phiên tòa theo chỉ thị của Đảng…

Nhân dân thì bị đàn áp dã man, nguyện vọng của người dân không hề có giá trị với Đảng. (Qua vụ Thái Hà và tòa Khâm sứ).

Tóm lại, có thể đánh giá một cách tổng quát thành tựa của hơn 30 năm thống nhất xây dựng tổ quốc Việt nam như sau:

– Tham nhũng đã ăn sâu và bám rễ đến tận cùng xã hội, từ lãnh đạo cao nhất đến bần cố nông.

– Giá trị xã hội bị băng hoại. (xem bài giá trị xã hội bị băng hoại)

– Truyền thông theo hướng trù dập, một chiều, xảo trá, được đạo diễn và chỉnh lý lại bởi ban tuyên giáo trung ương.

– Tòa án, tư pháp theo đúng nghĩa của bức tượng biểu tượng cho công lý: Tai bị bịt, mắt bị che.

– Nhân dân bị đàn áp, cưỡng đoạt tài sản bằng lý luận “đất đai là tài sản nhà nước”, bằng chiêu bài quy hoạch.

– Đấu tranh cho công lý thì được coi là nghe lời xúi giục của thế lực thù địch bên ngoài gây mất đoàn kết dân tộc.

TÍNH TẤT YẾU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Từ lý thuyết tới thực tiển xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ là một học thuyết được xây dựng trên những giá trị không thực, không phù hợp với cuộc sống xã hội, không phù hợp với văn minh tiến bộ. Và do đó, quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa theo triết học Marx – Lenine tất sẽ gặp phải những khủng hoảng, và xã hội đó tất sẽ có những biến dị và đi tới bế tắc.

Và với quy luật chọn lọc tự nhiên, xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ chỉ còn là một dĩ vãng đau thương của quốc gia nào đi theo con đường này.

Anthony Le

Chú giải:

1. Mỗi con người là một lao động và được coi là như nhau từ phu khuân vác cho tới giáo sư tiến sĩ.  😛

2. Ở đây có ý nói mọi người làm việc theo khả năng và tích góp tài sản vào tài sản chung, khi có nhu cầu sẽ được cấp phát theo nhu cầu.

3. Ở đây nêu rõ: làm theo năng lực có nghĩa là ai làm được gì thì làm, thậm chí không làm được thì thôi. 🙂

Filed under: Chính trị, Lý luận, ,

18 Responses

 1. Phung thi khanh toan nói:

  ko den noi te nhu vay dau?Hien nay chu nghia tu ban da hien ro rat nhieu yeu kem,ban chung la hien nay dang khung hoang kinh te tren the gioi,hang trieu nguoi dang ngu ngoai duong,cuoc song cua nguoi dan ngay mot kho khan hon.anh co chac la nguoi dan o nuoc Mi dang song sung suong hon nguoi Viet Nam ko?Con nguoi ta co quyen mo uoc den mot xa hoi tot hon chu?Nhin vao qua trinh lich su thi cac hinh thai kinh te xa hoi thay the nhau la dieu tat yeu,che do phong kien tot hon che do hiem huu no le,CNTB lai tien bo hon phong kien,thi tai sao ko co 1 hinh thai kinh te xa hoi khac tot hon nua,con nguoi dang mo uoc va se tim moi cach de thuc hien uoc mo do cua minh.Toi tin la CNXH se thanh hien thuc nhung thoi gian de xay dung no se ko ngan.Nhung van de ma anh da neu ra deu co o Viet Nam,no van ton tai va dang xay ra,nhung anh thay do hien nay tren the gioi van chua co 1 nuoc xa hoi chu nghia hoan thien,do do nuoc ta van dang tu tim toi,do dam tung buoc,ta sai lam vap nga de rut kinh nghiem.

 2. tien doan nói:

  tôi cũng đi học, và nếu như có người đã học mà viết ra như thế này thì rõ ràng khi trên giảng đường người đó nằm ngủ. Hay có thức đi chăng nữa thì giỏi lắm củng mở máy xem phim con heo là hết cỡ. Nếu muốn biết thực tế về đất nước Việt Nam, hãy đến tận nơi, nghe tận tai, thấy tận mắt. Đất nước tuy còn nghèo đói, chưa phát triển nhưng khác xa với những gì bạn đã viết ở trên. còn nếu bạn chỉ là kẻ bám gót ngoại bang, nói vì mục đích cá nhân nào đó thì vô tư, thoải mái, tha hồ nói

 3. The Ghost nói:

  Chào bạn tien doan!
  Nếu như bạn cũng đc chỉ thị từ ban tuyên giáo để viết comment này thì k có gì để bàn. Còn nếu đó là nhận thức thực của bạn thì hãy chỉ rõ ra chổ nào tôi viết k đúng, như vậy mọi người mới đc mỡ rộng tầm mắt bạn nhé.

 4. Thu Hằng nói:

  Bạn tiên đoán nói rất chính xác.Nếu như học và tìm hiểu kĩ về CNXH thì k có ai viết như trên cả.Đó chỉ lời lẽ của những kẻ mông muội k hiểu j hay nói đúng hơn là hiểu nhg lại đi bóp méo sự thật vì một lý do hay mục đích cá nhân nào đó mà thôi.Hiện nay vẫn chưa có một nhà nước XHCN nào hoàn thiện,đi hết con đường XHCN mà MÁc và Lê-nin đã đề ra cho nhân loại.Ngay cả VN cũng đang còn trong thời kì quá độ,do vậy để có đc những bài học và thành công trong tương lai,mỗi đất nước phải tự tìm đường đi cho mình và khắc phục những sai sót đã vấp phải,làm sao cho ngày càng hoàn thiện hơn

 5. asdf nói:

  HAHA,trinh do ngu nhu vay ma dam dua ra loi phan tich nhu the, noi that nhe:
  mot la ong di hoc lai mon hoc nay di (ma quen, ong co phai la hoc sinh cap 3 khong, nghe giong van co ve giong tre con nong noi qua)
  hai la ve que chan vit, trinh do nhu vay khong nen noi nhieu

 6. cuoc_song_nay_duoc_bao_lau nói:

  Cái này chính xác nhất:

  Tham nhũng đã ăn sâu và bám rễ đến tận cùng xã hội, từ lãnh đạo cao nhất đến bần cố nông..

 7. keane nói:

  that la vai chuong,tui chiu ong The Ghost roi da!trong dau ong co’ j hok za?doc bai viet cua ong ma thag tre con nao moj biet doc cug hieu la trong dau ong cha co’ j het da…..hoc chu ma ngu dj thi hoc lam j ah?

 8. abc nói:

  Chào các bạn!
  Mình cho rằng bài viết trên rất đúng. Một số bạn đã quá tin vào những điều được học trên lớp mà ko nhìn thấy thực tại xã hội. Bất kỳ chế độ cai trị nào cũng cố tìm cách bảo vệ sự tồn tại của chế độ mình,điều đó không kể là CNXH hay CNTB. Việc phân chia các hình thái xã hội từ thấp đến cao cũng chỉ là sản phẩm của con người. Nếu theo quy luật phủ định như lý luận của CN Mac-Lenin thì CNXH cũng phải được thay thế bởi một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn. Mọi người đã qua tin vào chủ nghĩa Mac mặc dù nó chưa được chứng minh trên thực tế và cũng chưa biết bao giờ mới được chứng minh. Còn thất bại của CN Mac thì đã được chứng minh rất hùng hồn trên thực tế. Liên Xô, các nước Đông Âu, Đông Đức đã thất bại thảm hại bởi chính bất cập nội tại của nó. Tại sao CNXH tại sao vẫn tồn tại ở Châu Á cũng chính bởi xã hội đó chứa đựng những người cả tin như các bạn đấy. Ng Châu Á thường thích an phận, ko ưa mạo hiểm, ko có tinh thần dấn thân và thách thức, không dám đương đầu với khó khăn vì sợ bị chừng phạt… Nếu thông minh các bạn sẽ thấy những lý luận của CN Mac rất mâu thuẫn và xa rời thực tế, trái với những quy luật tiến hóa của xã hội loài người. Thực tế trên thế giới cho tới nay, chưa có nước nào áp dụng đúng những nguyên lý của CN Mac, bởi vì như thế nó đã bị tiêu vong rồi. Kinh tế thị trường đã được các nước mang danh CNXH sử dụng, và nó đã mang lại thắng lợi lớn về kinh tế cho các nước. Thử hỏi ở VN hay TQ, còn tồn tại những gì của CN Mac. Còn nói về công bằng, nếu tìm hiểu chính sách, pháp luật, chế độ phúc lợi thì bên Châu Âu công bằng hơn chúng ta nhiều. Ở đó con người được coi trọng, phụ nữ, người già, trẻ em được ưu tiên. Các bạn sẽ chỉ thấy CNTB ko công bằng trong sách vở. Nếu ai đã từng sang Mỹ hay Châu Âu sống, họ sẽ thấy những ưu việt trong chế độ xã hội của họ. Điều gì làm nên một xã hội như vậy? Đó chính là chế độ dân bầu. Ở đó người dân thực sự được làm chủ. Lãnh đạo được nhân dân bầu ra và đó là những người có tâm, có đức, có trình độ thật sự. cũng bơi chế độ dân bầu đã tạo ra áp lực buộc các nhà lãnh đạo đất nước phải cố gắng làm tốt nếu không muốn bị xa thải. Nhìn lại nước ta, có bao giờ các bạn thấy bộ trưởng, thủ tướng từ chức chưa, cái mà rất thường thấy ở các nước có chế độ dân cử. Thấy điều đó các bạn ko tự đặt ra câu hỏi cho mình sao? trong lịch sử xã hội loài người, các chế độ xã hội lạc hậu sẽ bị đào thải bởi các chế độ xã hội tiến bộ văn minh hơn. Nhưng đó không phải là Chiếm hữu nô lệ-phong kiến-TBCN-CNXH… mà là từ chế độ độc quyền chính trị sang cạnh tranh bình đằng về chính trị( hay từ chế độ không có bầu cử sang chế độ dân cử). Các bạn có thể thấy, từ khi CNTB ra đời cách đây mấy trăm năm, chỉ thấy chính phủ này bị thay thế bởi chính phủ khác ( đó chỉ là sự thay thế về con người )mà bản chất chế độ chính trị dân bầu không hề bị thay đổi bởi con người ta chưa thể nghĩ ra được một kiểu xã hội ưu việt hơn. ở các nước XHCN chỉ có một đảng cầm quyền,tức độc quyền về chính trị mà sự độc quyền ở bất cứ một lĩnh vực nào đều không đưa đến sự tiến bộ, phát triển. Còn rất nhiều điều mình muốn nói nhưng có lẽ như thế là quá nhiều. Tạm biệt các bạn…

 9. Hoa thuan nói:

  “Có làm thì mới có ăn,không dưng ai dễ đem phần cho ta”.Mấy cậu học mà không hiểu bài gì cả?Giá trị của lí luận CNXH ở chỗ xây dựng cho mỗi con người – có thế giới quan và nhân sinh quan khoa học.Ở địa vị người đi chơi (không trực tiếp lao động) thì góc độ quan sát chỉ dừng ở mức độ “chê hoài” mà, Hãy trật tự và ngồi đúng vị trí mấy người sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn,Một người bán rau một mớ rau lời 50 đồng , đương nhiên nhân cách của họ không thể đưa ra để so với người buôn xe máy ,mỗi con xe lời cả triệu?

 10. Trường THCS Tam Quan bắc nói:

  Bài viết của bạn chỉ đúng 50/50 thôi. Đúng là bạn đã nhìn thấy được một số yếu kém của một số nhà lãnh đạo đương nhiệm. 50% trong số đó cố gắng để có chức có quyền là nhằm tìm đường tiêu diệt 50% số cán bộ tham nhũng kia để cứu nguy cho đất nước. Ngược lại 50% kia lại cố có chức để nhằm lợi dụng quyền chức mà làm giàu cho bản thân hoặc cho cả dòng họ, nhằm kiếm biệt thự , xe hơi cao cấp rồi tìm cách hạ cánh an toàn là toại nguyện họ rồi.
  Nhưng thực tế đa số cán bộ thời nay ít ai hết lòng vì dân đâu! Họ có vì dân học cũng “chèo quẹt” chút đỉnh đã.Cái tệ của xã hội Việt Nam bây giờ là làm gì cũng phải có ” nhậu” mới chịu làm …
  Nói về giáo dục thì bạn nói chính xác đến 80% rồi đấy. Các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam họ dường như chỉ biết sao chép , hoặc chép vá nhiều nền giáo dục khác nhau ,vì thế mà học hành hạ giáo viên phải làm theo họ theo họ . Nhiều giáo viên đã chán ngất với mấy ông lãnh đạo ngành giáo dục lắm rồi . Họ rán bám theo nghề vì họ đã lở ‘ theo lao’ chứ thực ra họ chẳng yêu nghề gì đâu.Hàng năm thi nhau báo thành tích ,chất lượng với con số rất hấp dẫn chứ còn kiếm thức của học sinh thì 70% trong số đó hoàn toàn không phải vậy…
  Học sinh Việt Nam bây giờ có nhiều quyền lắm vì thế mà nó xem giáo viên chẳng ra gì. Muốn học thì học không muốn thì thôi chả ai làm gì được nó , giáo viên mà đụng đến thì coi chừng “mất dạy” ngay . Làm giáo viên ở Việt Nam ai bắt nạt cũng được cả : từ ông ba gát , xe thồ, xích lô thậm chí ngay cả chính học sinh họ đang dạy . Thật là đau buồn cho nền giáo dục Việt Nam . Nếu cứ đà như thế này thì chắc chắn lớp trẻ Việt Nam những thập kỷ tiếp sau sẽ là một đám mất đạo đức, thiếu văn hóa

 11. Trường THCS Tam Quan bắc nói:

  Có ai giỏi cứu giúp giáo viên với. Họ đang quá nghèo và đang làm việc trong một vòng lẩn quẩn …

 12. Bui Ha nói:

  minh chi thay c ay nhin ve nhung khia canh rat xau nhung sai lam ma chung ta mac phai ma thui.qua trinh di len chu nghia xh la 1 cong trinh khoa hoc vi dai va to lon lien quan den su ton tai va phat trien cua loai nguoi.nen l the trangh khoi nhung sai lam,va nhung dm yeu.ban than b co muon lam nhieu viec tot den may di chang nua nhung do nhung tac dong cua ngoai canh ai dam chac trong sau tham tam hon b chua bao gio nghi xau. che do XHCN o lien xo va cac nc dong au sup do la do bi che do tu ban ra suc chong pha va co ca nhung sai lam trong bc di,ke hoach dang lxo,va 1 so thanh phan thai hoa bien chat dc tiep tay cua phan dong nc ngoai va co nhung ke co nhung suy nghi qua hep chi nhin thay 1mat xau k thay dc tong the da khien cho CNXH o lxo sup do chu k phai tu ban than no sup do. ma b thay day khi CNXH o lxo sup do thi dat nc ho cung di vao con dg tam toi,dau co vinh quang va tot dep bang thoi ki CNXH dau.dieu do cto CNXH la dung. ma b thu nhin lai xem sau 20 nam dat nc ta thay doi nhu the nao?dkien song,tinh nguoi,ntn?so vs TBCN la an cuop va boc lot mat tu do. toi nghi b nen xem lai suy nghi cua minh boi neu k giu noi binh tinh co le toi da cho rang b dang co nhung y tuong muon dua VNam ta tro lai thoi ki NO LE.Mong rang b biet trong b dang chay dong mau nguoi VIETNAM.

 13. tran ly nói:

  Dù cha mẹ có là người thế nào đi nữa thì họ vẫn là người sinh ra chúng ta và nuôi dạy chúng ta chứ ra đường đi lang thang xem có ai nuôi không.Dù đất nước có thế nào cũng là nơi chúng ta sinh ra và trưởng thành nơi có những người thân bạn sinh sống nơi có những tình bạn, nơi học tập và lao động của bạn. Nên hãy yêu nó và nhìn vào cuộc của mình và tự hỏi mình đã sống tốt chưa để đi phán quyết người khác.

 14. tran ly nói:

  có người đã nói “để hiểu một người rất khó nhưng để nói xấu người khác là việc rất dễ” cũng như trường hợp của bạn thôi biết chút ít kiến thức rồi đi nói xấu còn không dàng thời gian tìm hiểu sâu hơn. cái này cũng có thể nói “ếch ngồi đáy giếng”

 15. Longthienhai nói:

  thế tớ hỏi các cậu The Ghost, abc , tại sao CNXH bị thất bại ở Liên xô và đông âu, còn ở VN thì không? thật ra thì không có chế độ nào xấu cả, chỉ có người lannhx đạo của chế độ đó xấu hay không thôi! tại sao lại có cái gọi là nền kinh tế nc ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà không phải là TBCN ? tại sao nước ta lại kiên trị đi theo đường lối CNXH/

 16. Longthienhai nói:

  đất nước là một mái nhà, mất nó đi rồi không biết có no ấm đc hay không. hãy chung tay xây dựng đất nước đi. cãi nhau chỉ vì mấy cái chế độ làm chi.

 17. lê duẫn nói:

  Thật là một bài viết rất hay. Xã hội chủ nghĩa mà cả đời Hồ Chí Minh Tôn Thờ và hiện thực hóa bằng chiến tranh và tội ác mà thôi. Làm cho nhân dân lầm thang sống trong cảnh bị đàn áp dã mang như hiện giờ. Cái mà Cộng sản cho là tư tưởng Hồ Chí Minh thì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tóm gọn lại chỉ bằng hai câu nói đơn giản mà bất hữu ” Đừng nghe những gì cộng sản nói. hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm” Quả không sai tí nào hết.Thực trạng hiện nay cho thấy cái mà Cộng Sản nói ” Lấy dân làm gốc, do dân và vì dân?” làm có đúng vậy hay không? điển hình như hiện nay việc nhà nước cướp đất của dân, đánh chết dân luôn ( cướp đất ở bắc giang,….)chấn động cả nước. mà thủ tướng nguyễn tấn dũng có nói tiếng gì đâu. mặt khác còn ủng hộ nửa.

 18. bucxuc nói:

  Mình làm trong ngành giáo dục thì thấy hệ thống giáo dục thật sự thối nát.Từ trên xuống ,từ giám đốc sở đến giáo viên thường như mình đều lừa dối nhau,giả tạo.như viêc thi tốt nghiệp biết thừa la co gian lận trong học sinh nhưng luc nào cung thanh tra ,kiem tra.neu coi chat thi truot rat nhieu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

 • 257 617 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
%d bloggers like this: