Anthony Le's Blog

Satyagraha

Anthony Le

Tôi được sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất.
Tôi được giáo dục và trưởng thành với sự thấm nhuần tư tưởng cộng sản chuyên chính.
Tôi không có cơ hội đi ra nước ngoài để có dịp so sánh sự tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ của nước Việt nam thân yêu và các nước bạn.

Dẫu biết rằng, Việt nam là một nước nghèo nàn, lạc hậu.
Dẫu biết biết rằng, Việt nam đất nước tôi còn thua sút bạn bè năm châu.
Dẫu biết rằng người Việt nam chúng ta luôn bị anh em bốn bể coi thường.

Nhưng,
tôi vẫn biện minh rằng, đó là do chiến tranh.
Đó là do đảng và nhà nước ta chưa theo kịp sự biến chuyển của xã hội.
Đó là thời kỳ chuyển đổi tất yếu của xã hội (Đảng CSVN gọi là thời kỳ quá độ).

Và tôi vẫn hi vọng rằng,
một ngày mai vẫn tươi sáng hơn cho dân tộc Việt nam thân yêu,
một ngày mai sẽ tốt đẹp cho dân tộc hào hùng với bốn ngàn năm lịch sử,
một ngày mai còn chờ phía trước cho dân tộc Việt nam thông minh, cần cù, chịu khó.
Và trên hết, tôi vẫn nghĩ rằng, đâu đó trong bộ máy chính quyền vẫn tồn tại những con người tràn đầy nhiệt huyết, vẫn còn đó những con người vì nước vì dân.

Thế rồi sự kiện Thái hà và Tòa Khâm sứ xảy ra.

Tôi vội vã đi tìm sự lý giải cho biến cố lịch sử này (tôi muốn nói là biến cố lịch sử đối với bản thân tôi, còn đối với xã hội thì tôi không dám có ý kiến. Riêng với những người Công giáo tôi vẫn dám khẳng định rằng đây là một biến cố lịch sử khi đích thân một vị Tổng Giám Mục phải chịu nhục, chịu đắng cay, chịu hi sinh để đấu tranh cho sự tự do của con chiên và đất nước nình). Tôi lên mạng, tôi nghe đài, rồi tôi lại tìm hiểu về cái gọi là xã hội chủ nghĩa đã và đang ngự trị trên đất nước Việt Nam bao nhiêu năm qua.

Và khi tôi hiểu được thế nào là tự do, dân chủ? Thế nào là văn minh, là tiến bộ? Thì đó cũng là lúc tôi tự trao cho mình một sứ mạng

“đấu tranh cho công lý và tự do”.

Dẫu biết rằng một con én không làm được mùa xuân, nhưng cùng với những cánh én khác, tôi nguyện sẽ mang mùa xuân về cho dân tộc và quê hương Việt nam thân yêu này.

Vietnam, 01.11.2008

Anthony Le
https://alviet.wordpress.com

Trang

Lượt xem

  • 258 572 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
%d bloggers like this: