Anthony Le's Blog

Satyagraha

Tinh thần yêu nước và Chủ nghĩa Dân tộc

Lê Vi
Đảng Dân Chủ Nhân Dân

Nguồn: Ý kiến weblog

Ngày nay, đứng trước những biến chuyển của xã hội, khi phong trào đấu tranh dân chủ ngày càng lên cao, Trung Cộng đang hăm he xâm phạm hải đảo thì không ít người trong chúng ta vẫn còn đang tự hỏi: Tinh thần yêu nước là gì ? Cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước ?

DÂN TỘC, QUỐC GIA VÀ CHÍNH PHỦ

Dân tộc là tập hợp một hay nhiều bộ lạc (hay cộng đồng các bộ lạc) có nhiều nét tương đồng với nhau về ngôn ngữ, lối sống và cách sinh hoạt, thường tập trung trong một phạm vi địa lý … Họ gắn bó với nhau trên mối quan hệ tương hỗ về quyền lợi. Các dân tộc trên cùng một lãnh thổ địa lý trong quá trình chung sống và làm việc với nhau đã chịu ảnh hưởng lẫn nhau về ngôn ngữ, phong tục tập quán và cách thức quản lý trật tự xã hội đã hình thành nên Quốc gia. Quốc gia (hay còn gọi là đất nước) được các dân tộc thúc đẩy hình thành với mong muốn có được một trật tự xã hội chung, cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nhau đánh lại kẻ thù …

Cuộc sống tiếp diễn trong Quốc gia đó dần dần xuất hiện một số người nỗi trội trong một số lĩnh vực. Họ làm việc tốt, họ có khả năng quản lý trật tự xã hội, họ có khả năng gắn kết mọi người cùng thực hiện những mục tiêu chung của dân tộc, của quốc gia … Những người này được mọi người trong Quốc gia đó tin tưởng và giao cho trọng trách đại diện cho mọi người quản lý trật tự xã hội, hướng dẫn mọi người làm ăn … để đảo bảo tính nhất quán trong trật tự xã hội và công bằng cho tất cả mọi người. Dần dần, Chính phủ được hình thành.

TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

Chủ nghĩa dân tộc là một học thuyết đề cao các giá trị dân tộc như: phong tục tập quán, chuẩn mực xã hội, độc lập tự chủ… Chủ nghĩa dân tộc hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử xây dựng và bảo vệ dân tộc, quốc gia. Chính vì điều này, chủ nghĩa dân tộc coi dân tộc là đơn vị của đời sống xã hội. Tùy theo đặt tính xã hội của mỗi dân tộc mà chủ nghĩa dân tộc có những biểu hiện khác nhau.

Tinh thần yêu nước là một cụm từ được dùng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mỗi thần viên trong xã hội đó. Tùy vào tình hình thực tiển của đất nước mà cụm từ tinh thần yêu nước diễn tả những vấn đề khác nhau. Trong thời bình, tinh thần yêu nước được thể hiện qua nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo vệ công bàng xã hội… Trong thời chiến, tinh thần yêu nước thể hiện sự hi sinh, đoàn kết gắn bó với nhau đánh đuổi kẻ thù…

SƠ LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một hình thái xã hội được Karl Mark nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở phê phán hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa kết hợp với học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng. Xã hội chủ nghĩa được Lenine tiếp thu và phát triển trong thực tế đấu tranh và giải phóng nước Nga khỏi sự lãnh đạo của Sa Hoàng và sự tấn công của Phát xít Đức.

Những đặc điểm cơ bản nhất của học thuyết Chủ Nghĩa Xã hội là:

– Hệ thống tư tưởng và lý luận được xây dựng trên nền tảng triết học duy vật biện chứng do Marx và Angels xây dựng cùng với thực tiển đấu tranh của nước Nga do Lenine lãnh đạo nên thường gọi là triết học Marx-Lenine. Triết học Marx-Lenine được xây dựng trên hai mệnh đề cơ bản nhất là: Một là: Vật chất có trước, ý thức có sau; 2 là: Vật chất quyết định ý thức.

– Phương thức sản xuất được xây dựng trên cơ sở tư liệu sản xuất được tập trung thành tài sản chung (nên còn gọi là cộng sản chủ nghĩa), nhân dân làm chủ nhà nước quản lý. Mọi người làm theo năng lực hưởng theo lao động. Không chấp nhận tư hữu về tư liệu sản xuất.

– Chính quyền chuyên chính vô sản sẽ do duy nhất một đảng lãnh đạo là đảng cộng sản. Đảng cộng sản được Marx – Lenine định nghĩa là thành phần ưu tú nhất của giai cấp vô sản (giai cấp công nhân và giai cấp nông dân). Không chấp nhận đa nguyên đa đảng.

– Chủ Nghĩa Xã hội (hay Chủ Nghĩa Cộng Sản) hướng đến việc xây dựng một xã hội thống nhất (duy nhất) trên toàn thế giới và mọi người trên thế giới đều là anh em. Không có khái niệm về gia đình, về tổ quốc và không tồn tại bất kỳ một tính ngưỡng nào. Chính vì vậy, Chủ Nghĩa Cộng Sản còn được gọi là Chủ Nghĩa Tam Vô (Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tín ngưỡng) hay chủ nghĩa thế giới đại đồng.

Việt Nam ngày nay, kể từ 30.04.1975, được lãnh đạo và dẫn dắt bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính quyền (chính phủ) được đảng Cộng sản Việt Nam thành lập được gọi là Chính quyền chuyên chính vô sản nhằm hướng dẫn và lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng xã hội theo mô hình Xã hội chủ nghĩa. Do phong trào cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh dẫn dắt phát triển sau và nhận được sự hổ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc. Vì vậy lý thuyết và thực tiển cách mạng Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hai quốc gia này.

Trong quá trình xây dựng đất nước theo mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa đã lộ ra những bất cập mà với học thuyết Marx – Lenine không thể nào giải quyết được đã đưa Việt Nam tới một giai đoạn khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay. Đến năm 1986, do không thể duy trì lâu hơn nữa cái gọi là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản Việt Nam đã phải áp dụng một phần phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chấp nhận đa dạng hóa các thành phần kinh tế và tư hữu về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên sự áp dụng nữa vời này đã sinh ra một nền kinh tế xã hội dị dạng như hiện nay.

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM NGÀY NAY

Sau hơn 30 năm thống nhất Nam Bắc và xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho nhân dân ta sự nghèo nàn và lạc hậu, thua sút các nước trên thế giới và khu vực về mọi mặt. Nhân dân bị cấm đoán ngay cả những nhu cầu cơ bản được làm người, được học hỏi, được phát biểu chính kiến và cả việc thờ phượng theo nghi thức tôn giáo của mình.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, ngay cả giới lãnh đạo và tập đoàn cộng sản cũng đã nhận ra con đường xã hội chủ nghĩa đầy sai trái mà bản thân người khai tạo ra nó, Marx – Angels cũng đã thừa nhận vào cuối đời mình.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, do sự độc tôn về chính trị và lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản đã vơ vét tài sản của nhân dân làm của riêng mình. Thậm chí ngay cả những khoảng giúp đỡ của thế giới giúp nhân dân Việt Nam cũng bị những thành viên đảng này biển thủ một cách trắng trợn mà điển hình là hàng loạt các vụ bê bối bị lộ tẩy gần đây như PMU18 và PCI gần đây.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, bao nhiêu tiền bạc của nhân dân đã được tập đoàn quan tham vơ vét đầy túi bất chấp môi trường sống của người dân như thế nào. Tiêu biểu là vụ Vedan, Công ty giấy Bãi Bằng … xả chất thải vô tư ra sông ngòi gây cho người dân sông ven sông căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Sau 30 năm xây dựng đất nước, chính quyền cộng sản đã làm cho Hà Nội, thủ đô của một nước, lại không chịu nỗi một trận mưa khiến gần cả trăm người chết do ngập lụt và dịch bệnh kéo dài sau đó.

Sau 30 năm xây dựng đất nước, chính quyền cộng sản đã làm hủ lậu hóa nền giáo dục nước nhà. Học sinh và thầy cô bỗng biến thành những người chạy sô chuyên nghiệp mà chất lượng thì lại không có. Ngay cả những cử nhân tốt nghiệp đại học cũng không làm nỗi một văn bản hành chánh.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, với chính sách tuyên truyền mị dân, đảng cộng sản và chính quyền tay sai đã cho ra lò hàng lớp lớp những con người mất nhân tính, mất lý tưởng và không có khả năng phân biệt đúng sai.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, xã hội ngày càng rộ lên những vụ án những tưởng chỉ có ở thời tiền sử như: Chuyện bà cụ 90 tuổi bị con đánh đập hành hung, chuyện Cha Mẹ vứt con trong sọt rác, chuyện Cha Mẹ cắt gân chân của trẻ, chuyện trẻ em dưới tuổi vị thành niên phạm tội hiếp dâm, cướp của giết người … Đây là hệ quả của một nền giáo dục không mang tính nhân bản mà chạy theo hình thức và thành tích của ngành giáo dục cộng sản.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, người dân trông chờ sự thay đổi và trách nhiệm của những người lãnh đạo đảng cộng sản đối với đất nước. Nhưng không những tiến bộ mà sự tham nhũng, lũng đoạn và cường áp bức ngày càng gia tăng mà thể hiện rất rõ nét qua vụ Thái Hà.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, quyền nói và bày tỏ chính kiến của mình bị chà đạp trắng trợn mà tiêu biểu là việc bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch v.v.., bắt giữ các nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, đang bị dư luận trong nước và thế giới lên án kịch liệt.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, hệ thống chính trị của đảng cộng sản đã phải lệ thuộc vào Trung Cộng đến mức hèn nhát. Ngay cả việc Trung Cộng tuyên bố chiếm Hoàng Sa và Trường Sa mà cả bộ máy lãnh đạo chính phủ không dám bày tỏ sự phản đối.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao nước Việt Nam lại lâm vào tình trạng như ngày nay ?

Có một câu trả lời duy nhất cho tất cả tình hình đất nước hiện nay: Đó chính là do đảng cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Thật vậy, chúng ta điều biết, đảng cộng sản Việt Nam được thành lập từ những con người mà kiến thức chỉ ở mức tiểu học. Những Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh… đều là những chân lấm tay bùn bởi phần lớn thời gian của họ không được học hành nhiều, hoặc phải nằm trong rừng cho cuộc nội chiến đẫm máu Bắc Nam. Họ giải phóng đất nước theo đường lối đấu tranh giai cấp. Mang trong lòng mối hận thù, do họ là thành phần nông dân nghèo, thất học, bị xã hội khinh bỉ, họ tiến hành những cuộc tàn sát đẫm máu chính đồng bào và dân tộc mình như một sự trả thù, một sự ẩn ức về tâm lý, cho những nỗi nhục nhã mà họ phải gánh chịu trong thời phong kiến.

Là những người thấp kém trong xã hội, họ hầu như không biết đến văn hóa dân tộc, nên sau khi lãnh đạo đất nước các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam hầu như bị bỏ quên và kết quả là tạo ra một thế hệ trẻ hôm nay không còn lý tưởng.

Do hấp thụ chủ nghĩa cộng sản, họ đã dần đánh mất lương tri và nhân tính. Bởi vì họ không tin vào bất kỳ một tôn giáo nào, họ không tin có thế giới siêu nhiên. Cuộc sống đối với họ: chết là hết. Thế nên họ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, cho dù là tàn nhẫn nhất như vụ cải cách ruộng đất đẫm máu, vụ tàn sát dã man tết mậu thân…, để đạt được mục đích của họ. Và thế hệ trẻ hôm nay, do chịu ảnh hưởng đường lối giáo dục nhối nhét và phi nhân tính, đã bị biến chất nghiêm trọng. Xã hội rộ lên những vụ án kinh khũng và dã man.

Giờ đây, trước hiện trạng đất nước, lịch sử một lần nữa lại đặt ra cho nhân dân Việt Nam những câu hỏi thời cuộc nóng bỏng: Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ ? Chúng ta phải làm gì để thoát cảnh đói nghèo và lạc hậu ? Nên hay không duy trì sự cai trị độc tài của đảng cộng sản bán nước hại dân ?

Chúng ta, những người con nước Việt hôm nay, có yêu nước hay không ? Chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước như thế nào ?

Có lẽ mỗi người chúng ta đều có câu trả lời cho chính mình. Tuy nhiên, nếu mỗi người chúng ta cứ giử ý riêng của mình thì không ai trong chúng ta có thể làm được gì cả. Bởi vì chế độ hôm nay có trong tay cả một hệ thống an ninh hùng mạnh được huấn luyện để đàn áp và cưỡng bức dân lành. Chính vì vây, chúng ta phải hòa chung tiếng nói của chúng ta cùng tiếng nói của tập thể, của xã hội để giải phóng chúng ta khỏi áp bức khỏi sự thống trị của tập đoàn mafia chính trị mang tên cộng sản.

Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta biết giữ gìn bản sắc dân tộc.
Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta biết tôn vinh vẽ đẹp của văn hóa Việt nam.
Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta phải biết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
Yêu nước hôm nay là đoàn kết chống lại ngoại xâm đang lăm le bờ cỏi.
Yêu nước hôm nay là giải phóng đất nước khỏi tập đoàn bán nước hại dân.
Yêu nước hôm nay là cùng nhau xây dựng một xã hội tự do dân chủ.
Yêu nước hôm nay là quyết tâm đấu tranh cho quyền được nói, được sống và được làm người.
Hỡi tất cả những người con đất Việt, hãy tự hỏi lòng mình: Tôi có Yêu nước hay không?

43 Responses

 1. Thao nói:

  Neu ai doc bai nay ma cho no la dung thi tat ca nhung nguoi do deu ngu ngoc.
  Ro rang su that va chan ly nam o nhung dzi chung ta dang song va nhin thay, cam nhan
  Truoc khi phu dinh dieu dzi hay dat minh vao goc nhin do
  ko co dieu dzi la hoan hao va ko co sai sot
  va Dang cong san, nha nuoc dang co gang de han che va xay dung dat nuoc giau manh, dan chu hon

 2. thuynu nói:

  ha ha ha.
  anh có vẻ yêu nước quá nhỉ?
  Yêu nước mà chỉ biết nhìn vào những cái sai, cái xấu của nước mình, nói xấu, khích bác,rồi la to “các bạn có yêu nước không???” Làm như anh yêu nước lắm vây!
  Nếu yêu tổ quốc, hãy lo mà phụng sự cho đúng nghĩa, bớt nói lại, mà hãy hành động đi.Thấy trái tai thì hãy giúp Nhà nước một tay đi.
  Hay anh chỉ là một đứa giỏi chê, chỉ biết chê và khích bác???

 3. yen nói:

  a yeu nuoc nhu vay sao?vay a co the noi ro ve chu nghia yeu nuoc cho e k?e muon bit ro ve no.a gjup e nka.ma a nen viet nhieu hon dj,tru khj a we’n no rui day

 4. Hoàng Minh Bình nói:

  các bác nói hết những điều mà e muốn nói rồi.thật sự mà nói e thấy tác giả của bài viết này đúng là kẻ giỏi chê và chỉ biết khích bác.e ko biết đây có phải là con dân của Việt Nam hay không nữa.

 5. minhanh nói:

  thuc su dung tren lap truong cua mot nguoi yeu nuoc em cam thay dong cam voi anh. Nhung can nhan dinh lai rang moi nguoi Viet Nam deu yeu nuoc nhung the hien moi nguoi moi khac thoi. Em that su hieu cam giac lo lang cua anh ve cac van de ma nuoc ta dang gap phai.

 6. Văn An nói:

  Tên phản động kia muốn lu loa về lòng yêu nước thì vào nhà vệ sinh mà nói vào bồn cầu rồi xối nước cho nó trôi đi. Thứ như mày không có tư cách ăn nói càn rỡ ở đây. Hỏi bố mẹ mày xem thứ mày ăn ở đâu ra? Cái mày đang mặc nhờ ai mà có? Hay là đến cả bố mẹ mình mày cũng mất lòng tin, cũng hô hào các anh em “đoàn kết”, “đấu tranh” rồi

 7. Dung nói:

  Thật nực cười!!!! Tác giả viết:
  “chúng ta điều biết, đảng cộng sản Việt Nam được thành lập từ những con người mà kiến thức chỉ ở mức tiểu học. Những Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh… đều là những chân lấm tay bùn bởi phần lớn thời gian của họ không được học hành nhiều, hoặc phải nằm trong rừng cho cuộc nội chiến đẫm máu Bắc Nam”
  Anh ta có thể thốt ra những lời lẽ như thế kia thì đủ hiểu a ta là con người mà kiến thức còn chưa đc ở mức tiểu học. thử hỏi trong hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ thì những người dân thời đó có thể có điều kiện để được học tập đầy đủ trong khi mạng sống bị đe dọa, ăn ở còn thiếu thốn, vậy trong tình cảnh đó, tác giả bài viết còn mong muốn họ(những vị lãnh tụ) phải học đến đại học hay lên giáo sư tiến sĩ???? hơn nữa những con ng “kiến thức chỉ đến mức tiểu học” đó lại có thể chèo lái con thuyền cm đưa nc’ta thành nước độc lập, thoát khỏi sự đày ải bóc lột đau khổ cùng cực do bọn giặc ngoại xâm gây ra…..thử hỏi nếu k có những con ng đó liệu bây giờ anh còn có thể ngồi đây mà viết những lời lẽ phản động như trên k???? thật đáng khinh bỉ!!!
  còn về những vấn nạn những thói hư tật xấu ngày nay thì không một đất nước nào trên thế giới dù đơn đảng hay đa đảng cũng đều xảy ra, điều đó là khó tránh khỏi…vậy thì đừng chỉ nhìn vào những điều tiêu cực mà soi mói bới móc hay bêu xấu mà hãy chung tay vào làm cho nó tốt đẹp hơn đi…., nói ít thôi, hành động đi nếu như anh thực sự là ng yêu nước( như anh rêu rao ở trên)

 8. tthh nói:

  trên đây toàn là những cái nhìn phiến diện, thậm chí là độc địa với chế độ của chúng ta ngày nay.
  Ko thể hiểu nổi người viết ra những lời lẽ này. Có lẽ anh ta xa Tổ Quốc lâu quá rồi. Cần về mà nhìn xem đất nước thế nào trước khi đặt điều như thế. Vẫn biết là có những sai lầm nhưng đó là điều ko tránh khỏi khi 1 người muốn hoàn thiện bản thân nữa là đối với cả 1 dân tộc đang trên đà phát triển!

 9. Giang nói:

  Không biết viết xong bài này ông anh được các “bề trên” quăng xuống cho bao nhiêu nhỉ?
  Ban đầu thì ra vẻ phân tích làm như ta đây là suy xét kỹ lưỡng lắm, sau đó càng nói ra càng thấy đáng tự vả vào miệng mình mấy cái.
  Ông này bảo là chưa học hết tiểu học chắc cũng không ai tin đâu, biết có được đi học không hay chỉ ngồi nhà học mấy chữ quốc ngữ rồi ăn nói ba láp?
  Muốn phỉnh người Việt Nam thì học cho đúng chính tả đi đã, dấu hỏi dấu ngã sai tùm lum rồi kìa!

 10. hiep nói:

  Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  Chu tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
  Hãy đặt niềm tin của chúng ta vào con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn!

 11. my lien nói:

  Toi that ko biet bac co phai la dua con cua dat me Viet Nam hay ko va bac dang lam gi voi trinh do hoc van ra sao ma bac lai co nhung tu tuong, y nghi ki quac nhu the nay. Moi doc vao, toi cu ngo bac la nguoi co lap luan va phan tich van de dung dan, hop li. Nhung ko ngo, cang doc toi cang thay bac giong nhu con vet dang noi vay! Truoc khi danh gia ve van de gi, bac hay dat minh vao hoan canh, goc do ay roi hay nhin nhan va phan xet bac nha! Ko bet sau khi bac viet bai nay da co bao nhieu nguoi che trach bac nhi? Bac dung gian ho nha bac, ho co li day. Bac nen nhin nhan lai minh thoi. Bac nho lan sau dung an can noi bay nua bac nha!!!

 12. HA nói:

  trong cuộc sống ai làm tốt thì tồn tại , làm không tốt thì nhường chỗ cho những người tốt hơn,những lý luận tốt hơn thay thế nó.nhìn lại chặng đường của VN xem có gì tốt có gì xấu nào,
  những vụ việc lãnh đạo làm sai có được xét xử tới nơi tới chốn không hay liên quan tới cấp cao thì dừng lại không truy nữa,luật pháp có minh bạch rõ ràng không,giáo dục có tốt không, dời sống nhân dân được đề cập chưa,kiểm soát thực phẩm hàng tiêu dùng như vậy thì toàn dân dần sẽ nhiễm độc mà chết thôi,đời sống nông thôn cải tổ chưa,dịch bệnh xảy ra thường xuyên cho HEO, GÀ, VỊT, TRÂU BÒ,SỐT XUẤT HUYẾT ở người đột ngột xuất hiện tràn lan mấy năm gần đây co ai tim ra nguyen nhân từ đâu không…chưa có gì tốt hết,tốt rất ít thôi,nói mạnh nhưng chỉ là hình thức, chưa làm được..
  phát triển chỉ là những con số,chưa co gì chắc chắn cả,dựa phần lớn vào ODA thì mất mát sẽ nhiều hơn,đời sau gánh chịu….
  vậy là hiểu rồi

 13. mylove nói:

  Kẻ phản bội dân tộc, phản bội gia đình, phản bội lại những gì quê hương cho ngươi.Nói cách khác đây chính là những lời lẽ của bọn phản động, mọi người cần tỉnh táo trước những lời lẽ ngu xuẩn này. Nói Hồ chủ tịch chỉ học hết bậc tiểu học ư? Ngươi có biết trường học lớn nhất chính là cuộc đời ko? Học trên sách vở lắm mà ngu dốt đi thì thật phí phạm công lao cha mẹ, công ơn của những người đã hi sinh cho ngươi có thể tới trường trong hòa bình. Chúng ta hãy giữu vững niềm tin vào chế độ chính trị, vào Đảng, vào Bác. HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!! SỐNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.

 14. quang nói:

  chỉ được cái to mồm là giỏi…như bác thuynu đã nói đấy. nói giỏi lắm. vậy thử làm điều j đó cho đất nước việt nam này đi. đừng có hô hào như thế…

 15. ngocanh nói:

  thật là quá đáng sao lại có những bài viết vậy trên mạng chứ. đó là phản động. bọn k hiểu biết đầu óc có vấn đề. may là mình k đọc hết. mà thật sự nếu đọc hết chắc mình cũng điên lên vì một kẻ phản động không bít gì. không ai ủng hộ mà cũng lên tiếng. nếu đang ở trên phạm vi lãnh thổ việt nam thì hãy cút càng sớm càng tốt nhé. loại người này không thể tồn tại trên đất nước này lâu đâu.

 16. hahaha nói:

  đúng là thằng phản quốc dộc nói năng linh tinh. Có khi nó là bọn phản động viết bài này để chống đối nhà nước cũng nên

 17. duy nói:

  Thằng chó nào viết bài này thì cần phải xem lại tư cách đạo đức của minh đi, vì chỉ có những con chó phản quốc mới nói như vậy thôi.
  Và cũng nhắc cho mấy người_những người có ý định phản quốc biết: thế hệ trẻ VN không phải là những đứa con nít ngu ngốc đẻ mấy người lừa, đừng nghĩ ai cũng như mấy người

 18. Phuong nói:

  Là người Việt Nam được sống trong độc lập tự do anh bạn nên suy nghĩ ai dẫn dắt đất nước này, tôi nghĩ anh bạn không phải công dân Việt Nam, hoặc anh bạn là người mất gốc, kẻ phản bội Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 19. tan nói:

  Đây có phải là người Việt Nam nữa hay không? nếu là người Việt Nam thì tôi bất ngờ là một người có học thức mà nói về đất nước của mình như thế. Chúng ta sống trên đất nước Việt Nam, ăn cơm từ hạt gạo do những con người Việt Nam đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra tại sao bạn lại nói như thế về đất nước của chúng ta? bạn thử nghỉ xem nhờ đâu mà chúng ta có cuộc sống yên bình ngày nay, nhờ đâu mà dân tộc chúng ta thoát khỏi vòng nô lệ? mặc dù đất nước ta còn nghèo, thế thì tại sao chúng ta không cố gắn xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Trước khi nói một điều gì bạn hãy hỏi liệu lương tâm của mình có cho phép không nha bạn, mình nghĩ bạn cũng có lương tâm mà.

 20. minh nói:

  troi!!!toi nghi trinh do cua nguoi viet khong toi nhung cai viet ra thi lai toi qua,thien can va thieu suy ngi,anh hay phan dau bang mot phan muoi cua nhung nguoi hoc tieu hoc(nhu tren a noi) thui nhe!chac la k dc dau!!!!!

 21. nguoi yeu nuoc nói:

  Cac ban ah! Khi cac ban di nuoc ngoai, ra cac nuoc trong khu vuc thoi se thay Viet Nam minh that tut hau do. Con gai thi sang lam xxx nhieu, dan minh con kho lam, dcs minh neu ko doi moi va minh nghi se kho doi moi (moi lan nghe hop QH ma chan, toan fat bieu chung chung,sao rong. Minh nghi anh em ta fai co gang hoc tap ren luyenda den luc chu nghia dan toc fai vuot len de day lui cac xau xa. Uoc ji moi nguoi btinh de ko bi bon fan dong kich dong nhung du tinh tao de cai thien xh, dat nuoc. Toi yeu dan toc Viet.

 22. lieu nói:

  chỉ nói giỏi chứ không hành động được thì cũng chẳng để làm gì. ca ngợi yêu nước trong khi lại đi ngược với truyền thống, đạo đức của dân tộc thì liệu có yêu nước không?
  hỏi người khác có yêu nước hay không? không bằng hỏi chính bản thân mình đã yêu nước chưa? Nếu yêu nước rồi thì nói những lời như vậy có được coi là yêu nước không?

 23. Đức Hiếu nói:

  tôi đang ngồi viết bài về tinh thần dân tộc mà gặp ngay đúng phải cái bài viết của 1 thằng tâm thần. khi nó suy nghĩ, bôi nhọ lãnh tụ không hiểu nổi nó đã uống thuốc chưa? và nếu nó trả lời là uống thuốc rồi thì có lẽ phải tìm 1 trại tâm thần tốt hơn cho nó.

 24. baotu nói:

  that la cho chet day la loi cua bon phan dong ,ban nuoc phan quoc ,moi nguoi oi tinh tao lai di ,dung tin loi no

 25. Tam nói:

  Nghe cái thằng này nói muốn đập chết luôn. Nói k biết suy nghĩ. Chắc do nó không được đi học

 26. anh tuan nói:

  that nuc cuoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tai sao lai co the viet ra nhung loi le nhu nhu vay dc chu…….co fai la nguoi viet nam k day

 27. MAI nói:

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ HỒ CHÍ MINH QUANG VINH!
  MỌI NGƯỜI ĐỪNG NGHE NHỮNG THÔNG TIN PHẢN ĐỘNG ĐÓ, HÃY LUÔN ĐẶT NIỀM TIN VÀO ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH NHƯ BÁC VÀ ĐẢNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO CON DÂN VIỆT NAM VẬY, CÁC BẠN NHÉ!

 28. MAI nói:

  “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta” , mà nên tự hỏi “ta đã làm gì Cho Tổ quốc thân yêu”. đừng như những kẻ kia chỉ biết nói những lời phản bội tổ quốc, thật là những kẻ BẤT LƯƠNG, họ quên rằng đảng, bác Hồ, nhân dân ta đã phải trải qua những năm tháng hết sức đau thương,chịu mất mát không chỉ thể xác lẫn tinh thần để có một Việt Nam được độc lập như hôm nay, để chúng ta được sống, tận hưởng sự tự do, hòa bình, sung túc như hôm nay. BẠN HÃY NGHĨ ĐI, TẠI SAO MỘT ĐẤT NƯỚC NHỎ BÉ, NGHÈO KHỔ NHƯ VIỆT NAM NGÀY TRƯỚC LẠI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG KỂ CẢ BỌN GIẶC HUNG HÁN NHƯ NGUYÊN MÔNG RỒI PHÁP , MỸ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ HIỂU NHỜ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TA, MÀ ĐOÀN KẾT DƯỢC LÀ TỪ ĐÂU, CHÍNH LÀ TỪ MỘT LÒNG YÊU NƯỚC, YÊU DÂN ĐÓ BẠN ƠI. HÃY CHUNG TAY LẠI ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP. ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ TRÁCH NHIÊM, BỔN PHẬN NHƯ ĐỐI VỚI CHA MẸ MÌNH MÀ ĐÓ CÒN LÀ NIỀM VINH DỰ KHI ĐƯỢC PHỤC VỤ TỔ QUỐC, NHÂN DÂN VIỆT NAM THÂN YÊU CỦA MÌNH. ĐỪNG NHƯ KẺ CHỈ BIẾT ĐỨNG ĐÓ MÀ CHỈ TRÍCH ĐẤT NƯỚC MÌNH. KẺ ĐÓ HÃY TỰ XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI.

 29. MAI nói:

  CÒN NGƯỜI TÊN: NGUOIYEUNUOC KIA NỮA, MIỆNG THÌ NÓI ĐỪNG NGHE BỌN PHẢN ĐỘNG, RỒI LÀ YÊU NƯỚC VẬY MÀ CÒN XÚI GIỤC NGƯỜI KHÁC CHÊ BAI QUỐC HỘI, CHÊ VIỆT NAM MÌNH TỤT HẬU NỮA CHỨ, THỬ NGHĨ ĐI, LỊCH SỬ VIỆT NAM TOÀN IN NHỮNG MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA CON DÂN VIỆT NAM. TRẢI QUA THỜI KỲ CHIẾN TRANH LÂU DÀI, ĐAU THƯƠNG NHƯ VẬY MÀ GIỜ NƯỚC TA LẠI TỰ VỰC DẬY BẰNG CHÍNH NGHỊ LỰC CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP , BƯỚC ĐẦU THÌ ĐANG CÒN KHÓ KHĂN NHIỀU. KHÔNG HIỂU CHO HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC MÀ CÒN NÓI ĐẤT NƯỚC MÌNH LẠC HẬU. DO NHỮNG LỜI THAN VÃN NÀY MÀ LÀM THÀNH NHỮNG VẾT NHƠ CHO VIỆT NAM ĐẤY. ĐỪNG NGHE NHỮNG LỜI PHẢN ĐỘNG TINH VI NHƯ VẬY CÁC BẠN A.

 30. thuhuong nói:

  chang hieu nghi j ma lai viet the
  toi cung biet nuoc ta co nhung cai han che ay nhaung phai nghi den nhung mat tich cuc nua chu
  a co yeu nuoc 0 vay

 31. quocdat nói:

  Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đất nước ta lạc hậu nghèo khổ lắm chứ.nhưng tôi yêu nước và tôi hiểu rằng đất nước ko phải ai cung như ai và đất nước nào cũng giống nhau và phát triển kinh tế cũng như phát triển nhận thức xã hội cũng phải dần dần mới đi sâu vào lớp nghĩ của một số xã hội thì chúng ta mới phát triển đươc ý thức của mỗi cá nhân trong xã hội đó được..Nếu ta nhìn nhận nền kinh tế Phương Tây phát triển mạnh thì có một nghịch lý là xã hội đó sẽ vật chất bon chen hơn và tác động con người sẽ chỉ có tiền bạc là chuẩn mực của cuộc sống….Một ví dụ gần đây nhất là đất nước Hàn Quốc một đất nước phát triển kinh tế khá tốt.một đại bộ phận nguoi Vn đag có xu hướng tìm việc để phát triển gia đình mình và cải thiện xã hội Vn nghèo nàn ở một số vùng nông thôn nghèo như ở quê hương tôi chẳng hạn—nhưng có một sự thật người Vn qua Hàn Quốc bao nhiêu thì thành phần dân của dân Tộc họ đã chuyển về những nơi cách tuyến tàu lửa hàng vài chục kmmm là sao?????(Xã hội Vn ta muốn như thế ah)))
  Như thế thì lớp nghĩ của chúng ta ra sao.Chúng ta phải biết và định nghĩa yêu nước là gì và yêu như thế nào mới là đúng ko nên làm những vấn đề nhỏ làm to để tỏ ra mình yêu nước nhưng tác hại lớn hơn việc làm nhỏ..^^^^=và sẽ chiếm tranh binh biến và lại chết chóc đau thương mà thôi….Đây là những lời hèn mọn các hạ này muốn gửi gắm bằng tâm sức sự trở lòng này mong các quý các bạn hiểu cho nỗi lòng……….

 32. Viet Quoc nói:

  Thực hiện Quyền Người Yêu Nước là một trong những con đường đi đến tự do và dân chủ nhân quyền.
  ………………………….
  Làm sao để các Blogger yêu dân chủ có thể kết nối với nhau? Tôi rất khát khao làm điều đó và tin rằng mọi blogger yêu dân chủ khác cũng mong ước giống tôi. Nếu ai có thể có ý kiến hay xin đóng góp và tất cả chúng ta hy vọng có một ngày được nối vòng tay lớn trên thế giới ảo.
  http://quyenyeunuoc.blogspot.com/

  Việt Quốc.

 33. Văn Khoa nói:

  bài viết này chẳng có lương tâm, khuyết trí tuệ và không có nhiệt huyết. TÓm lại, người viết bài này thuộc loại đui, điếc, ngọng, bất mãn mà lại thích giao giảng về triết lý sống

 34. Nguyễn Phước Lộc nói:

  Những gì không phù hợp sẽ bị đào thải bởi bánh xe lịch sử. Là con dân nước Việt hãy làm tròn trách nhiệm công dân trước đã. Chia rẽ nhau chỉ làm đất nước này gánh thêm đau khổ mà thôi.

 35. kichanmichan nói:

  dang tim bai ve tinh than yeu nuoc tu nhien bay ra mot bai cua mot thang thieu nang. khong ngo tren doi nay lai con nhung dua mat day den nhu vay. neu ban ranh roi khong co viec zi lam thi lam on di kiem cai zi do dap vao mat minh cho no bot vo liem si di nha. dung co o do ma lam ban tai nguoi khac.

 36. Bùi Võ nói:

  Anh là một kẻ kém tri thức và dốt nát về lịch sử, hãy về cầm súng, hoàn thành nghĩa vụ công dân đi, đất nước này có biết bao người đang âm thầm dâng hiến cho tổ quốc đó anh….

 37. phamthithanhhuyen94@gmail.com nói:

  tôi không đọc hết baì viết, nhưng đọc rất kỹ phần comment và tôi tự hào răng mọi người ở đây là những con người Việt Nam thật sự chảy trong huyết quảng là lòng yêu nước luôn luôn sục sôi!

 38. nguoi yeu nc nói:

  do phan quoc cha me may ko day a

 39. Giọt nước Việt nói:

  Cảm ơn anh về bài viết. Mình tin mọi người nhìn thực tế cuộc sống thật khách quan và trước sau gì, ai cũng thấy đúng hay sai con đường đã chọn.
  Mong Việt Nam có thăng tiến trong tương lai về dân chủ thực sự.
  Giọt Nước Việt
  .

 40. noresponsible nói:

  Một thứ còn ghê gớm hơn cả quái vật, hình như chưa bôi kem chống nhục!

 41. sut nói:

  chang co j tot ca.

 42. Linh nói:

  Dm cai bon co ho phan dong viet bay day ma

 43. Nguyễn Thu Phương nói:

  TINH THẦN YÊU NƯỚC hay TƯ TƯỞNG PHẢN ĐỘNG ???????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

 • 259 271 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
%d bloggers like this: