Anthony Le's Blog

Satyagraha

TUYÊN NGÔN


Bình Ngô Đại Cáo
Hịch Tướng Sĩ
Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

Advertisements

Trang

Lượt xem

  • 251 180 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
Giọt nước Việt trong ĐAU LÒNG TRƯỚC KHẢ NĂNG NHẬN T…
%d bloggers like this: